Taivalkosken lumimittarit

Tietoa lumensyvyyksistä Taivalkoskella

 

 

Lyhyesti Taivalkosken lumimittareista.
Lumensyvyyksien seurantaa Taivalkosken kirkonkylän seudulla. Lumimittarit sijaitsevat varsin

erilaisilla paikoilla, lähes suoralla n. 3 km mittaisella akselilla luode-kaakko suuntaisesti.

  Viimeisimmät mitatut lumensyvyydet 

Taivalvaara 0 cm (15.5.2019)

Suoperä 0 cm (9.5.2019)

Saijan latu 0 cm (28.4.2019)

 

Taivalvaaran mittari sijaitsee vaaran alapuolella olevan suppakuopan puolivälissä

olevalla tasaisemmalla osalla. Keväällä lumen sulaminen voi kestää muuta seutua pidempään.

Tämän mittarin lumitilannetta on tarkoitus päivittää tänne jokseenkin viikoittain.

 

Suoperän mittari sijaitsee hyvin tasaisessa laaksossa. Tämä mittari lienee

lähimpänä "yleistä lumitilannetta" Kirkonkylän seudulla. Tämän mittarin

lumitilannetta on tarkoitus päivittää tänne jokseenkin viikoittain.

 

 Saijan ladun mittari sijaitsee suolla. Suolla tuulet liikuttelee lunta paljon, joten mittari voi

antaa hyvää tietoa soiden lumitilanteesta. Tämän mittarin lumitilannetta on tarkoitus

päivittää pääosin Saijan ladun hiihtokauden aikoihin, eli keskitalvesta kevättalveen.

 

 

 

*** Taivalkosken lumimittareiden FB-sivu ***

 

Avaa kuva suuremmaksi klikkaamalla

 

 

 

  Alla viimeisimmät julkaisut FB-sivulta 

 

Taivalkosken lumimittarit