Taivalkosken lumimittarit

Tietoa lumensyvyyksistä Taivalkoskella!

Lisäksi asiaa säästä, kuvia, videoita yms.

 

 

Tietoa Taivalkosken lumimittareista.
Lumensyvyyksien seurantaa Taivalkoskella. Lumimittarit sijaitsevat varsin erilaisilla

paikoilla, lähes suoralla n. 3 km mittaisella akselilla luode-kaakko suuntaisesti.

 

Taivalvaaran mittari sijaitsee vaaran alapuolella olevan suppakuopan puolivälissä

olevalla tasanteella. keväällä lumen sulaminen voi kestää muuta seutua pidempään.

Tämän mittarin lumitilannetta on tarkoitus päivittää tänne jokseenkin viikoittain.

 

Suoperän mittarin seutu on hyvin tasaista laaksoa. Tämä mittari lienee

lähimpänä "yleistä lumitilannetta" Kirkonkylän seudulla. Tämän mittarin

lumitilannetta on tarkoitus päivittää tänne jokseenkin viikoittain.

 

 Saijan ladun mittari sijaitsee suolla. Suolla tuulet liikuttelee lunta paljon, joten mittari voi

antaa hyvää tietoa soiden lumitilanteesta. Tämän mittarin lumitilannetta on tarkoitus

päivittää pääosin Saijan ladun hiihtokauden aikoihin keskitalvesta kevättalveen.

 

Viimeisimmät mitatut lumensyvyydet

Taivalvaara 0 cm 16.11.2018

Suoperä 0 cm 16.11.2018

Saijan latu (odottaa mittausta)

 

 

*** Taivalkosken lumimittareiden FB-sivu ***

 

Klikkaa kuvaa suuremmaksi!

 

 

Alla viimeisimpiä julkaisuita FB-sivulta.

 

Taivalkosken lumimittarit